Tắt cửa sổ

Thiết bị Nhà bếp

Sản phẩm được trình bày theo hãng hoặc theo nhóm sản phẩm của thiết bị nhà bếp và giặt ủi
Chia sẽ với Facebook & LinkedIn, yêu cầu đặc điểm sản phẩm hoặc yêu cầu đặt hàng

Heated lamp

Sản phẩm > Thiết bị nhà bếp > Thiết bị tiệc buffet > Heated lamp

Crescor | Brass 250w

IFW-60-GL-10PB

Crescor | Nikel 250w

IFW-60-GL-10PN

Crescor | Brass 250w

IFW-63-L-10PB

Crescor | Nikel 250w

IFW-63-L-10PN

Hatco | 200w

DL (Luminaire)

Hatco | 250w

DL (Standard)

Hatco | 375w

DLH (High Watt)

Hatco | 1340w

GRAHL Series